Archiwum dla SPIN

Środowisko do testów aplikacji webowych – zasady TDD i XP

Posted in Wydarzenia i spotkania with tags , , , on 11 Maj 2010 by onemorebug

Kompletne a darmowe środowisko do testów aplikacji webowych, gratis zasady TDD i XP

XXXII SPIN – 27 maja 2010

TDD – Test-driven development jest techniką tworzenia oprogramowania zaliczaną do metodyk zwinnych (Agile). Pierwotnie była częścią programowania ekstremalnego (ang. extreme programming), lecz obecnie stanowi samodzielną technikę. Polega na wielokrotnym powtarzaniu kilku kroków:

  • Najpierw programista pisze automatyczny test sprawdzający dodawaną funkcjonalność. Test w tym momencie nie powinien się udać.
  • Czytaj dalej

Reklamy